The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Trường Chinh

LC control no.n 50060519
Descriptive conventionsrda
Personal name headingTrường Chinh
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Truong-Shin
Chyong-Tinʼ
Chʻang-cheng
Shin, Truong-
Đặng, Xuân Khu
Drẏaṅ Jiñ
Chʻang, Cheng, 1907-1991
Changzheng
Chang, Zheng, 1907-1991
See alsoSóng Hồng, 1907-1991
    Browse this term in  LC Authorities
Birth date19070209
Death date19880930
Place of birthNam Định (Vietnam)
AffiliationĐảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành trung ương
Profession or occupationSecretary-General
Found inVề vấn đề Cam-pu-chia, 1979: t.p. (Trường-Chinh)
Trường Chinh, người con của quê hương, 1991: introd. (real name Đặng Xuân khu; b. 1907; d. 1991)
Thơ, 1983: t.p. (Sóng Hồng)
Thơ Việt Nam, 1992: p. 67 (Sóng Hồng; real name: Đặng Xuân Khu; other name: Trường Chinh)
Lok pradhān Hū Jī Miñ pubvahetu ṭʻ mahimā gaṃrū ṭʻ bhlȳ svān jā qamataḥ, 1986: t.p. (Drẏaṅ Jiñ)
Tác gia văn học Thăng Long-Hà Nội, 1988: p. 313 (Trường Chinh, 1907-1988)
Wikipedia viewed Mar. 18, 2015 (Trường Chinh, b. Feb. 9, 1907 in Nam Định Province; former Secretary General of the Central Committee of Communist Party of Vietnam period July-Dec. 1986; d. Sep. 30, 1988)
Associated languageeng vie
Invalid LCCNno2005025979

Trương Chính, 1916-2004

LC control no.n 96000021
Descriptive conventionsrda
Personal name headingTrương Chính, 1916-2004
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Bùi, Trương Chính, 1916-2004
Trương Chính, 1918-
Special notePseudonyms not found on published works: Nhất Văn; Nhất Chi Mai.
Found inNguyễn, Công Trứ. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, 1983: t.p. (Trương Chính)
Nghệ Tĩnh, gương mặt nhà văn hiện đại,1990: p. 398 (Trương Chính; real name: Bùi Trương Chính, b. 1918)
Nhà văn Việt Nam hiện đại, 1997: p. 122 (Trương Chính, nhà lý luận phê bình; b. 1916; real name: Bùi Trương Chính; pseuds.: Nhất Văn; Nhất Chi Mai)
Để nhớ Đặng Thai Mai, 1992: p. 9 (Trương Chính)
Dưới mắt tôi, 2016: t.p. (Trương Chính) front flap (real name, Bùi Trương Chính ; born July 16, 1916; died October 07, 2004)
Invalid LCCNno2005025979