The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

LC control no.no2006131295
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingUniwersytet Kazimierza Wielkiego
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Kasimir-der-Grosse-Universität in Bydgoszcz
UKW w Bydgoszczy
Kazimierz Wielki University
See alsoPredecessor: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
    Browse this term in  LC Authorities
LocatedBydgoszcz (Poland)
Found inRocznik Polonii (Bydgoszcz, Poland). Rocznik Polonii, nr. 1 (2005): t.p. (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
Język edukacji akademickiej w opinii studentów pedagogiki UWM w Olsztynie i UKW w Bydgoszczy, 2008.
Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009: t.p. (...Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) p. 187 etc. (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz; Bibliothek der Kasimir-der-Grosse-Universität in Bydgoszcz (Bromberg))
Wikipedia entry for Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (22 Oct. 2010): (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW), powstał 1 września 2005 r. z przekształcenia Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Historia: 1969-1974, Wyższa Szkoła Nauczycielska; 1974-2000, Wyższa Szkoła Pedagogiczna; 2000-2005, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego) English page (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. Name in Polish: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Founded in 1969)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego website, viewed September 22, 2021: home page (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcy) English (Kazimierz Wielki University)
   <https://www.ukw.edu.pl/>
Associated languagepol eng