The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Bodzanów (Województwo Mazowieckie, Poland)

LC control no.no2008102436
Descriptive conventionsrda
Geographic headingBodzanów (Województwo Mazowieckie, Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Bodzanów (Województwo Mazowieckie)
Variant(s)Bodsanov (Województwo Mazowieckie, Poland)
Bodzanów (Poland)
Found inThrough my grandfather's eyes, 2008?: p. 2 (Bodsanov, in the province of Warsaw)
GEOnet, 15 July 2008 (Bodzanów; PPL, 52°30ʹN, 20°01ʹE; two others listed)
GEOnet, 9 February 2015 (Bodzanów; PPL, 52°30ʹ03ʺN, 020°01ʹ53ʺE; Mazowieckie, Poland; others listed)
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej website, 9 February 2015 (Bodzanów, wieś, Bodzanów, płocki, mazowieckie)
   <http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy%5Fwykaz%5Fnazw%5Fmiejscowosci%5F2013.pdf>
Geographic area codee-pl---