The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

LC control no.no2009152908
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Pedagogical University of Cracow
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
See alsoPredecessor: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
    Browse this term in  LC Authorities
Beginning date2008
LocatedKraków (Poland)
Field of activityUniversities and colleges
Found inOdwilż w Zakopanem, c2009: p. opp. t.p. (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie website, Sept. 24, 2009 (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Wikipedia, Sept. 24, 2009 (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; earlier name was: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej; name change occurred in 2008)
Trzydzieści lat nauczania sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, 2009: t.p. (... Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie)
Argument, vol. 1, no 1 (June 2011): verso of t.p. (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie); t.p. (Pedagogical University of Cracow);
Rok 1848 Wiosna Ludów w Galicji, 1999: (Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Wikipedia (Polish), Feb. 18, 2015 (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; chronology of names: May 11, 1946 - founded as Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna; 1954 - granted status of university-level institution; 1973 - name changed to Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Komisji Edukacji Narodowej; 1999 - name changed to Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej; 2008 - name changed to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)
Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi, 2017: cover page 4 (... Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)
Associated languagepol