The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Kozłowski, Krzysztof, 1931-

LC control no.no2009173420
Descriptive conventionsrda
Personal name headingKozłowski, Krzysztof, 1931-
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Birth date1931
Found inHistoria z konsekwencjami, 2009: t.p. (Krzysztof Kozłowski) jkt. flap (b. 1931, Przybysławice nad Szreniawą)