The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

LC control no.no2010060083
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Śląski Uniwersytet Medyczny
SUM
S.U.M.
Medical University of Silesia
Medical University of Silesia in Katowice
Beginning date1948
Found inZawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, 2009: t.p. (Śląski Uniwersytet Medyczny)
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach website, April 9, 2010 (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; SUM; Medical University of Silesia; Medical University of Silesia in Katowice; estab. 1948)