The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

LC control no.no2010178357
Corporate name headingWyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
WSKSiM
Found in"Słowo" Stanisława Cata-Mackiewicza, dziennik konserwatystów wileńskich w latach 1922-1939, 2009: verso t.p. (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń)
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, 3 Nov. 2010 (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej; Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; copyright WSKSiM)