The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Poland. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

LC control no.no2011011278
Corporate name headingPoland. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inKongres "W Drodze do Wolności--Opozycja w Polsce Lat 70-tych--Opozycja i Dysydenci w Europie Środkowej i Wschodniej" cover (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)
Wikipedia, Jan. 23, 2011 (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; polski centralny urząd administracji rządowej; created by law in 1991)