The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie

LC control no.no2012101750
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingWyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)WBST
Found inWładze Polski Ludowej a mniejszościowe związki wyznaniowe, 2010: t.p. (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie)
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie website, July 26, 2012 (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie; WBST)