The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Żychlin (Kutno, Poland)

LC control no.no2015091679
Descriptive conventionsrda
Geographic headingŻychlin (Kutno, Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Żychlin (Kutno)
Found inUS Holocaust Memorial Museum catalog, 13 July 2015 (Żychlin (Kutno, Poland))
GEOnet, 13 July 2015 (Żychlin; PPL, 52°14ʹ39ʺN, 019°37ʹ35ʺE; Łódzkie, Poland; another in Łódzkie listed)
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej website, 13 July 2015 (Żychlin, miasto, Żychlin, kutnowski, łódzkie; another listed: Żychlin, wieś, Grabica, piotrkowski, łódzkie)
   <http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy_wykaz_nazw_miejscowosci_2013.pdf>