The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Ujazd (Tomaszów Mazowiecki, Poland)

LC control no.no2015093196
Descriptive conventionsrda
Geographic headingUjazd (Tomaszów Mazowiecki, Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Ujazd (Tomaszów Mazowiecki)
Found inUS Holocaust Memorial Museum catalog, 16 July 2015 (Ujazd (Tomaszów Mazowiecki, Poland))
GEOnet, 16 July 2015 (Ujazd; PPL, 51°35ʹ54ʺN, 019°55ʹ22ʺE; Łódzkie, Poland; another Ujazd in Łódzkie)
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej website, 16 July 2015 (Ujazd, wieś, Ujazd, tomaszowski, łódzkie; another Ujazd in łódzkie)
   <http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy_wykaz_nazw_miejscowosci_2013.pdf>