The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Związek Zawodowy Literatów Polskich

LC control no.no 89003144
Corporate name headingZwiązek Zawodowy Literatów Polskich
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
See alsoZwiązek Literatów Polskich
    Browse this term in  LC Authorities
Found inŻycie literackie (Poznań, Poland). Życie literackie, 1 czerw. 1945: cover p. 2 (Związek Zawodowy Literatów Polskich)
Not found inŻycie literackie, 4 lutego 1951: colophon (Związek Literatów Polskich)