The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Brzeziński, Wacław

LC control no.no 90002402
Personal name headingBrzeziński, Wacław
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Brzeziński, W. (Wacław)
Found inHis Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka, 1975: t.p. (Wacław Brzeziński)
LC in OCLC, 1-30-90 (hdg.: Brzeziński, Wacław)
Jaroszyński, M. Polskie prawo administracyjne, 1956: t.p. (W. Brzeziński)