The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Związek Polaków na Białorusi

LC control no.no 95049131
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingZwiązek Polaków na Białorusi
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Sai︠u︡z pali︠a︡kaŭ Belarusi
ZPB
Union of Poles in Belarus
Found inOjcowizna, 1993: p. 156 (... Związku Polaków na Białorusi)
Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, 1999- : v. 1, t.p. (Związek Polaków na Białorusi) added t.p. (Sai︠u︡z pali︠a︡kaŭ Belarusi)
Polska mniejszość narodowa na Białorusi, 2010: p. 7 (Związek Polaków na Białorusi (ZPB))
Działalność Związku Polaków na Białorusi w latach 1987-2005 na tle sytuacji społeczno-politycznej w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej--Republice Białoruś, 2014: p. 347 (Union of Poles in Belarus)
Invalid LCCNno 94030640