The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Wierzbieniec, Wacław

LC control no.no 97009544
Descriptive conventionsrda
Personal name headingWierzbieniec, Wacław
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inSpołeczność żydowska Przemyśla w latach 1918-1939, 1996: t.p. (Wacław Wierzbieniec)
Associated languagepol eng