The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Milicz (Poland)

LC control no.no 98133746
Descriptive conventionsrda
Geographic headingMilicz (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Milicz
Variant(s)Militsch (Poland)
Found inGNS, Dec. 30, 1998: (Milicz; 51°32ʺN; 17°16ʺE)
Strategia rozrodcza kaczek w warunkach wysokiego zagęszczenia na stawach milickich, 1995.
Columbia gazetteer (Milicz; German form: Militsch)
GeoNames, algorithmically matched, 2009 (ppl; 51°32ʹ00ʺN 017°16ʹ00ʺE)
Mapa Polski, Jan. 6, 2015 (Milicz; in woj. dolnośląskie, pow. milicki, gmina Milicz)
   <mapa.szukacz.pl>
Geographic area codee-pl---