The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

LC control no.nr2002018025
Corporate name headingKrakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Krakowska Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Krakowska Szkoła Wyższa
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University College
Found inPanstwo i społeczeństwo, 2001-: t.p. (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; ... Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) pref. (Krakowskiej Szkoły Wyższej)
European polygraph, vo1. 1, no. 1 (2007): t.p. (Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University College; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)