The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Zhangjiakou Shi (China)

LC control no.nr2004004165
Descriptive conventionsrda
Geographic headingZhangjiakou Shi (China)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageChina--Zhangjiakou Shi
Variant(s)Chang-chia-kʻou Shih (China)
张家口市 (China)
Special noteNon-Latin script reference not evaluated.
Found inBa yi feng bao, 1977: t.p. (Zhangjiakou Shi wen hua ju chuang ban shi)
GEOnet, Feb. 11, 2004 (Zhangjiakou Shi; ADM2; 40°50ʹ00ʺN, 114°56ʹ00ʺE;CH10 [Hebei Sheng]; variant: Chang-chia-kʻou Shih)
GEOnet, viewed April 3, 2019: (Zhangjiakou Shi [approved]; ADM2 in China; 40°50'00"N, 114°56'00"E CH10 [Hebei]; non-roman script: 张家口市)
Geographic area codea-cc-hp