The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora

LC control no.nr2007006528
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingAkademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
See alsoWyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
    Browse this term in  LC Authorities
Found inPolonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, 2006: t.p. (Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora)
200 dni Napoleona, 2008: t.p. (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ i jego twórczość, 2015: title page (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora) title page verso (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
Not found inNorwid z perspektywy początku XXI wieku, 2003: t.p. (Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) copr. statement (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
Invalid LCCNn 2010014609