The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies

Drukšiai Lake (Lithuania)

LC control no.sh 00006228
Geographic headingDrukšiai Lake (Lithuania)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageLithuania--Drukšiai Lake
Variant(s)Drisvyčio ežeras (Lithuania)
Drisvytis Lake (Lithuania)
Drūkšių ežeras (Lithuania)
See alsoLakes--Lithuania
    Browse this term in  LC Authorities
Found inLietuviø Enciklopedija. Bostonas, 1955: p. 195 (Drukšiai, alternate name Drisvytis)
GEOnet (Drukšiai, Drukšių ežeras)
GeoNames [algorithmically matched] lake; 55°38ʹ00ʺN 026°35ʹ00ʺE