The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies

Beskid Wyspowy (Poland)

LC control no.sh 94002245
Geographic headingBeskid Wyspowy (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Beskid Wyspowy
Variant(s)Beskidy Poloninské (Poland)
See alsoMountains--Poland
    Browse this term in  LC Authorities
Beskids
    Browse this term in  LC Authorities
Found inWork cat.: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Beskid Wyspowy, 1972.
BGN, Jan. 29, 1994 (Beskid Wyspowy, MTS, 49⁰42ʹN, 20⁰15ʹE, part of the Beskids; variant: Beskidy Poloninské)
Słownik geogr.-krajozn. Polski, 1983 (Beskid Wyspowy, część Beskidów Zach.)
GeoNames [algorithmically matched] range; 49°42ʹ00ʺN 020°15ʹ00ʺE
Not found inLippincott; Web. geog.